czwartek, 7 listopada 2013

Opracowanie artykułu na temat czytania i nauki języków obcych

Zgodnie z obietnicą prezentujemy materiał w formie wpisu, który stanowi opracowanie tekstu dotyczącego wpływu czytania na naukę języka angielskiego i wszystkich innych oczywiście. Dokument został przygotowany przez jednego z naszych uczniów, którzy odbywają zajęcia angielskiego przez Skype. Oczywiście to jak wiele nieznanych słów znajduje się w danym artykule zawsze zależy od poziomu ucznia jak i tematyki. W tym konkretnie omawianym przypadku znalazły się raptem 4 słowa, które okazały się problematyczne. Co więcej ze względów typowo związanych z prawami autorskimi znajdziecie tylko fragmenty tekstu i załączone poniżej tłumaczenia wraz z przykładami zdań z tymi właśnie wyrazami. Przygotowaliśmy również wersję PDF tego opracowania, którą niebawem zamieścimy na odświeżonym przez nas serwisie głównym. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z treściami dostępnymi poniżej. 

Exercising Your Brain into Old Age May Keep Memory Sharp

Nauka słownictwa w oparciu o tekst
Ze względu na prawa autorskie zamieszczam jedynie fragmenty tekstu gdzie wystąpiły słowa dla mnie trudne lub nieznane. We własnym zakresie należy przygotować w ten sposób dla siebie prywatnie cały tekst.


Keeping your brain busy from childhood into old age may help keep dementia and memory loss at bay, even for people who already have early signs of dementia, a new study says.
About one-third of cognitive decline in older adults could be explained by physical abnormalities in the brain, such as damage from stroke, or plaques of amyloid beta proteins linked to Alzheimer's disease, the study showed.
Researchers have previously shown that cognitive activities in older adults can help stave off cognitive decline. But there is controversy in the neuroscience and aging field over whether keeping mentally busy can actually delay the formation of protein plaques in the brain, or whether such brain abnormalities are the cause of a decline in mental activity.
There may be a threshold for how mental activity must be done to influence cognitive decline, but we don't know what that threshold is yet, according to Wilson.Problematic or unknown words:

dementia - an illness that affects the brain and memory, and makes you gradually lose the ability to think and behave normally; As many as half of people 85 or older suffer from dementia.

amyloid beta – it is a peptide; Amyloid beta proteins are linked to Alzheimer's disease.
stave off - to keep someone or something from reaching you or affecting you for a period of time; She brought some fruit on the journey to stave off hunger.
aging – becoming old; Europe's ageing population.
threshold - the level at which something starts to happen or have an effect; Eighty percent of the vote was the threshold for approval of the plan.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz