czwartek, 21 listopada 2013

Nauka angielskiego przez Internet ale BEZ gramatyki

Czy ty też jej nienawidzisz? 

Nauka Angielskiego bez studiowania Gramatyki?


Czy da się uczyć angielskiego czy każdego innego języka bez spędzania godzin nad gramatyką? Wiele osób twierdzi, że jest to niemożliwe i gramatyka to podstawa. Według dużej liczby zarówno uczniów jak i nauczycieli każdy uczący się angielskiego czy to przez Internet czy w sposób tradycyjny musi nauczyć się zasad na pamięć. Dochodzi do sytuacji kiedy ludzi spędzają godziny na zapamiętywaniu regułek. Pamiętam czasy gdy w szkołach kazano dzieciom recytować budowę czasów i ich zastosowanie. Najgorsze jest to, iż do dzisiaj takie praktyki się bardzo często spotyka sądząc po rozmowach z dziećmi czy studentami. Niestety efekty tego typu działań niejednokrotnie były mizerne. Uczeń wiedział wiele o języku ale nie czuł jak to wszystko zastosować w realnych sytuacjach. Czy  nie lepiej jest w pewnym sensie marnotrawiony czas spędzany nad teorią przeznaczyć na czystą praktykę żywego języka? Według mnie jest!

Więc jak uczyć angielskiego bardziej naturalnie.


Prowadząc naukę angielskiego przez Skype oraz w sposób tradycyjny face to face skupiam się na tym aby uczeń odrzucił od siebie obowiązek nauki gramatyki. Ma ją poznawać zupełnie przy okazji a nie na zasadzie to musisz wiedzieć jak działa, co to jest itp. itd. Skoro zdecydowana większość native speakerów nie zna zasad działania ich języka a posługują się nim lepiej od nas to dlaczego również my nie możemy podzielać ich wzorców? Taka droga wydaj się być najlepsza porównując poziom znajomości języka osób, uczących się w oparciu o gramatykę a tych, którzy uczą się jej w sposób poniekąd naturalny. Głównym założeniem naturalności jest ogrom treści w formie audio, wideo oraz tekstów. Angielski przez Skype ma dużą przewagę nad standardowymi lekcjami ponieważ przeważa komunikacja słowna, musi występować odpowiednia koncentracja oraz co istotne jest bardzo niewiele barier utrudniających przyswajanie wszelkich informacji (słuchawki mamy cały czas na uszach). Wracając jednak do naszego głównego tematu czyli nauki bez gramatyki a raczej teoretyzowania na jej temat to niezwykle ważne jest to czy lektor potrafi w ten sposób zorganizować zajęcia.

Rola nauczyciela w nauce przez Internet.


Przede wszystkim uczeń musi wiedzieć, iż celem nadrzędnym jest komunikacja! Uczący się może robić błędy i nie można go za to krytykować. Korekta tego co złe nastąpi naturalnie po pewnym czasie dzięki odpowiedniej ilości osłuchania i oczytania z wielokrotnymi powtórzeniami. Dlatego tak istotną rolę pełni częstotliwość powtarzania podczas nauki angielskiego. Nauczanie angielskiego tym sposobem wymaga od lektora poświęcenia i zaangażowania. Nie jest to szablonówka  typu podręcznik i jedziemy. Tutaj do każdego ucznia należy podejść jak najbardziej indywidualnie aby materiały na których opieramy naukę angielskiego były jak najbardziej naturalne i wiązały się z zainteresowaniami słuchacza! Na szczęście nauczanie przez Internet pozwala na wiele ponieważ w każdej chwili pod ręką mamy ogrom materiałów, które jedynie należy odpowiednio dopracować. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz